Güncel İngiltere Vize Ücretleri

İngiltere Vizesi Hakkında Herşey

Güncel İngiltere Vize Ücretleri

Güncel İngiltere Vize Ücretleri

Güncel İngiltere Vize Ücretleri

Güncel İngiltere Vize Ücretleri 2020 yılında genel ziyaretçi vizeleri (İngiltere turist vizesi, İngiltere ticari vize, İngiltere aile arkadaş ziyareti vizesi) harç ücretleri ve İngiltere vize başvuru merkezi ek servis ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmiştir. Birleşik Krallık vize ücretleri Home Office tarafından belirlenmekte olup her yıl Mart sonu veya Nisan başında yayınlanmaktadır. Ek servis ücretleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte vize harç ücretleri dünya çapında tüm başvurular için aynı tutar olmaktadır.

İngiltere Konsolosluk Harç Ücretleri;

6 aylık İngiltere vize ücreti 132 USD,

2 yıllık İngiltere vize ücreti 502 USD,

5 yıllık İngiltere vize ücreti 910 USD,

10 yıllık İngiltere vize ücreti 1143 USD,

Yerleşim başvuruları için Ekspres sonuç alma (30 iş gününde) 573 GBP,

5 iş gününde sonuç almak için İngiltere Ekspres vizesi 252 GBP

1 iş gününde sonuç almak için İngiltere Ekspres vizesi 986 GBP.

İngiltere Vize Başvuru Merkezi Ücretleri;

Self Service (yardımlı servis/evrak tarama ücreti) 270 TL,

Kurye ile pasaport teslimi 100 TL,

Premium Lounge 810 TL,

Erken saat randevusu (08.00 – 08.30) 770 TL,

Pasaport iadeli başvuru (Keep my passport) 520 TL

İngiltere vize başvuru formu doldurma ücreti 570 TL

SMS ile bilgilendirme ücreti 10 TL.

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere vizesi nasıl alınır 2020, Birleşik Krallık üye devletlerine seyahat etmek isteyen umuma mahsus, hususi ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabiidirler. Belirtilen statüdeki vatandaşlarımız ile Türkiye’de ikamet izni veya çalışma izni ile yerleşik olan yabancı uyruklu kişiler (İran vatandaşları İngiltere vizesi için Türkiye’de oturum veya çalışma izinleri olmadan tüm evraklarını İngilizce tercümeleri ile sunarak Türkiye’den başvuru yapabilirler) İstanbul İngiltere Konsolosluğu ve İngiltere Ankara Büyükelçiliği üzerinden İngiltere vize başvurusu yapabilirler.

Birleşik Krallık vizesi başvuruları 2019 yılında tüm dünyadan yapılan başvurular için dijital ortama geçiş yapmıştır. Birleşik Krallık Home Office sistemi üzerinden yürütülen başvuru işlemleri için online sistem üzerinden İngiltere vize başvuru formu doldurma işlemi tamamlanmalı ve akabinde tercih edilen İngiltere vize çeşidi ve süresine göre İngiltere vize ücreti online olarak ödenmelidir. Bir sonraki aşamada ise İngiltere vize randevusu vize başvuru merkezi, tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.

İngiltere vize randevusu seçimi yapılırken self service veya assisted service tercihleri yapılabilir. Self service seçimi yapan başvuru sahipleri belirlenen randevu tarihi öncesinde İngiltere vizesi için gerekli evraklar kategorisinde belirtilen evrakları her biri 10 MB’ı geçmeyecek şekilde taratarak sisteme yüklemelidirler. Assisted service alacak olan başvuru sahiplerinin evrakları ise randevu esnasında vize başvuru merkezi personeli tarafından taratılarak sisteme yüklenmektedir. Bu durumda gerekli olan tüm evrakların randevu esnasında beraberinizde bulundurulması gerekecektir. Self service ile işlem yapan kişiler ise randevu esnasında; pasaport aslı, randevu onay mailinin çıktısı, checklist ve başvuru formlarının ilk sayfalarının çıktılarını beraberlerinde bulundurmaları yeterli olmaktadır.

İngiltere Vize Başvuru Merkezi

İngiltere vize başvuru merkezi Türkiye’de 7 ilde faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki şehirlerde belirtilen başvuru merkezleri içerisinde sadece İstanbul ve Ankara’da bulunan merkezlerden süper öncelikli vize başvurusu ( 1 günde İngiltere vizesi) yapılabilmektedir. Başvuru merkezi seçimi yapmadan önce hangi başvuru merkezlerinden ne tür ek servisler alınabileceği hakkında güncel bilgileri müşteri temsilcilerimize sorarak teyit ediniz. Bazı illerdeki başvuru merkezlerinin (Adana – Antalya) sadece 2 hafta bir (Salı günleri) randevu verdiğini unutmayınız.

  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi İstanbul
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi Ankara
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi Bursa
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi Gaziantep
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi İzmir (+ 100 USD ek ücret)
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi Antalya (+ 100 USD ek ücret)
  • İngiltere Vize Başvuru Merkezi Adana

İngiltere Vize Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İngiltere vize başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda en önemli olan finansal verilerin doğru beyanıdır. En basit ifadeyle şu şekilde ifade edebiliriz. Konsolosluğa sunulacak olan banka hesabı veya hesaplarının toplam bakiyesinin belirtilen seyahat süresince oluşacak masrafları karşılar derecede olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra banka hesaplarınıza yapılan girdilerin kaynağının net olarak anlaşılır olması talep edilmektedir.

2020 yılında yapılan güncelleme ile birlikte şirket sahiplerinin gelirleri hesaplanırken bir önceki yılın vergi levhasında beyan olunan matrahtan tahakkuk eden vergi çıkarılmakta ve kalan tutar ticari sicil gazetesindeki ortaklık yüzdesine endekslenmektedir. Bunun yanı sıra huzur hakkı alan yönetim kurulu üyeleri bordrolarını ibraz ederek ek gelir beyanında bulunmalıdırlar. Bu gelirler dışında banka hesabında farklı girdiler var ise (kira geliri, araç satış ücreti vb) bu girdilerin kaynağı da belirtilmelidir.

SSK’lı çalışanlar ve devlet memurları da maaş bordlarını sunmalıdır. Bu kişilerin bordroda belirtilen gelirleri banka hesaplarında görünmelidir. 10 kişiden az işçinin çalıştığı iş yerleri ise dilekçe yazıp durumu açıklamak kaydı personellerine elden maaş verebilmektedirler. İlaveten sponsorlu İngiltere vizesi başvurusu yapacak olan kişiler de 18 yaş ve üzeri olmaları durumunda sponsor evrakları sunmuş olmalarına rağmen kendi banka hesap özetlerini de sunmalıdırlar. İngiltere konsolosluğu sponsorla başvuran kişilerin de bireysel finansal durumlarını bilmek istemektedir.

dataglobal_vize_basvuru_hizmetleri

Add comment


The maximum upload file size: 90 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.