İngiltere Vize Reddi

İngiltere Vizesi Hakkında Herşey

İngiltere Vize Reddi 2020

İngiltere Vize Reddi 2020

İngiltere Vize Reddi 2020

İngiltere Vize Reddi 2020, İngiltere başbakanının değişmesi ve ülkeye seyahat eden yabancıların ülkenin refah seviyesini ve düzenini olumsuz etkilemesi Birleşik Krallığın tamamında tartışmalar yaratırken son dünemde verilen İngiltere vize red kararlarında da artış göstermiştir. Bu kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Yani aldığınız vize reddi sadece kendi vize başvurusuna verilmiş bir red kararıdır. Bir sonraki vize başvurunuz kendi içerisinde değerlendirilecektir. Vize reddinin gerekçeleri olarak açıklanan vize ret kağıdının değerlendirilmesi bu süreç içinde yapabileceğiniz en önemli harekettir. Eğer bu kağıttaki gerekçeleri düzgün değerlendirir ve yeni başvurunuzu bu ölçütlere dikkat ederek geçirirseniz yapacağınız başvuru olumlu sonuçlanacaktır.

Bu başvurunuz sırasında yapacağınız iki önemli kriter sizin başvurunuzun mihenk taşlarıdır. Bu kriterler sizin meslek grubunuz ve Birleşik Krallığa seyahat amacınızın ne olduğudur. İngiltere başvurularınız Birleşik Krallık başvruları çerçevesinde gerçekleştirilir. Çünkü İngiltere aslında Birleşik Krallığa (United Kingdom) bağlı bulunan dört ülkeden biridir ve bu 4 ülkenin başvuruları da Birleşik Krallık başvurusu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla alacağınız vize size sadece İngiltere’ye seyahat etme hakkı değil İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda’ya da seyahat etme hakkı tanır. Çünkü bu diğer 3 ülke de Birleşik Krallık vizesiyle seyahat edilebilen ülkelerdir. Burada dikkat etmeniz gereken diğer husus ise İrlanda Cumhuriyeti’ni Kuzey İrlanda ile karıştırmamanız olacaktır. Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti’ne Birleşik Krallık vizesi ile seyahat edebilmeniz için uçuşunuzun İngiltere üzerinden olması gerekmektedir.

Yaptığınız başvuru red aldıysa size verilen red kağıdında ilgili kısımda bu vize reddi kararına itiraz yapıp yapamayacağınız belirtilmektedir. Genel kanı olarak İngiltere vize reddinin sebeplerinin başında yanlış evrak beyanı, eksik evrak beyanı, doğru olmayan vize başvurusu ve tutarsız belgelerin sunulması gibi durumlar söz konusudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise kişinin şüpheli belgeler ile başvurması durumunda İngiltere’nin 10 yıllık red verme hakkını elinde bulundurmasıdır. Başvurduğunuz belgelerin mutlaka tutarlı doğru ve belirttiğiniz meslek grubuna ait olmasıdır. Aksi takdirde 10 senelik vize reddi alabilirsiniz.

İngiltere Vize Reddi 2020 İtiraz Süreci

İngiltere vize reddi süreci birçok ülkenin aksine bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmektedir ve verilen her kararın mutlaka açıklaması yapılmaktadır. Bu kararlar sonucunda size itiraz edip etmeyeceğinizi belirten bir yazı da itiraz kağıdıyla birlikte verilecektir. Genel hükümlerden yola çıkarak varılabilecek sonuç şudur ki: Eğer başvuru sahibinin hatasından kaynaklanan bir vize reddi söz konusu ise yapılacak başvurunun red hakkı olmamaktadır. Ama İngiltere Hükümeti başka bir sebepten dolayı ret verdiyse kişiye itiraz hakkı da tanımaktadır. Bu itirazlar Administrative, Re-consideration gibi kelimelerle belirtilmiş itiraz etme ve itiraz davası açma hakkı tanındığını belirtir. Bunların ayırıntılarına aşağıdaki başlıklardan veya müşteri temsilcimizi arayarak öğrenebilirsiniz.

İdari İtiraz Hakkı

İdari itiraz hakkını kullanabilmek için öncelikle puanlama sistemiyle yapılan vize türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir ve bu başvurunuzun ret alması durumunda vize başvurunuzu değerlendiren görevlinin hatasını tespit etmeniz durumunda karara itiraz edebilirsiniz. Bu vize türleri Tier vize ( Tier 2, Tier 4, Tier 5 )türleridir.

İtiraz Hakkı Tanınan Vize Türleri

İtiraz hakkı hemen hemen her vize türüne tanınmış bir haktır. Bu haklar dolayısıyla tekrar vize başvurusu yapmadan vizenizi alabilirsiniz. Eğer İngiltere 6 aydan kısa süreli dil okulları için başvuru yaptıysanız ve ret aldıysanız Konsolosluk size itiraz hakkı tanıyabilir. Aynı durum turistik vize ve aile ile seyahat yapacak kişilerin durumları ile ilgili de aynıdır. Aileden birinin ret alması durumunda size de ret verilmiş ve bu durumdan kurtulmak için itirazda bulunmak isteyebilirsiniz.

dataglobal_vize_basvuru_hizmetleri

Add comment


The maximum upload file size: 90 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.