İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

İngiltere Vizesi Hakkında Herşey

İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

İngiltere Vizesi Neden Reddedilir?

Birleşik Krallık’ı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü İngiltere’dir. Bir nevi Birleşik Krallık’ın ana merkezi haline gelen İngiltere’ye her sene milyonlarca kişi değişik nedenlerle ziyarette bulunuyor. Ancak birçok kişi ziyaret etmek istemesine rağmen yaptıkları başvuruların reddedilmesi durumuyla karşılaşabilirler. Bunun için İngiltere vize reddi nedenleri kapsamında ele alınması gereken birçok husus bulunuyor. Burada önemli olan nokta, İngiltere vizesinin Schengen vizesi ile karıştırılmamasıdır. Schengen bölgelerine İngiltere vizesi ile, İngiltere’ye de Schengen vizesi ile giriş yapmak mümkün değil. Peki, başvurusu oldukça zor olan İngiltere vizesi neden reddedilir;

İngiltere Vize Reddinin Ana Nedenleri

Çoğu kişi tarafından merak edilen ve araştırılan İngiltere vize reddi nedenleri konusunda birçok temel neden bulunuyor. En çok alınan vizelerden biri olan İngiltere vize evraklarının karmaşık olması, ilk kez vize başvurusunda bulunuluyor olması, hangi vize türüne başvurulacağı gibi çeşitli nedenler bulunuyor. Finansal nedenlere bağlı olarak oluşan başvuru reddi ile başvuru formunun yanlış ya da eksik doldurulması en sık karşılaşılan durumlardır. Oldukça meşakkatli bir süreçten oluşan İngiltere vizesi başvurusunun reddi durumunda yeniden başvuru yapma hakkı da bulunuyor.

İngiltere Vize Başvurusunda Finansal Nedenler

Kısaca belirtmek gerekirse İngiltere vizesi neden reddedilir sorusunun en önemli yanıtı finansal işlemlerde gizlidir. Şayet İngiltere Konsolosluğu tarafından başvuruyu yapan kişinin maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edildiğinde vizenin reddi kaçınılmaz oluyor. Belli bir süre içerisinde banka hesabında bulunan paranın hiç olmaması ya da eksik olması, yapılan İngiltere vizesi başvurusunun reddinin ana nedenidir. Buna ek olarak kaynağı açıkça belirtilmeyen bir paranın hesapta bulunması da, yine vize başvurusunun reddedilmesine neden oluyor. Ayrıca sponsorun ya da kişinin İngiltere’de kaldığı sürece masrafları tamamen karşılayabileceği konusunda da ikna gerekiyor.

Güncel İngiltere Vize Ücretlerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İngiltere Başvuru Formundaki Eksiklikler

Yapılan başvuruya ilişkin İngiltere vize reddi nedenleri arasında başvuru formu ile ilgili hususlarda öne çıkabiliyor. Başvuru sırasında temin edilen formdaki herhangi bir kısmı bilmeyerek de olsa yanlış ya da eksik doldurmak başvurunun red ile sonuçlanmasını sağlıyor. Esasen başvuru formundaki eksiklik ve yanlışlıklar, vize başvuru reddinde en sık karşılaşılan durumdur. Çoğu zaman İngiltere Konsolosluğu tarafından, yapılan bu yanlışlık ya da eksik bilgi girişleri yalan beyan olarak ele alınıyor. Bu da 10 yıl süren vize başvurusu yapamama sonucunu doğurabiliyor. Bu nedenle formun kişinin kendisi tarafından değil, vize uzmanları tarafından yapılması tavsiye ediliyor.

İngiltere Vize Reddinde İtiraz Hakkı

Ziyaretçilerin İngiltere vizesi neden reddedilir sorusunun yanıtından sonra en çok merak ettikleri konu, red cevaplarına itiraz hakkının olup olmadığıdır. Öncelikle yapılan başvurunun ne sebeple red olursa olsun, İngiltere Konsolosluğu tarafından gerekçeleri ile açıklandığını bilmek gerekiyor. Vizenin reddi eksik evrak nedeniyle ise, yeniden değerlendirme başvurusu yapılabiliyor. Başvurunun reddine ilişkin dava açılabilecek İngiltere Göçmenlik Mahkemesi bulunuyor. İltica reddi ya da insan haklarına aykırı olan red kararlarına yönelik bu mahkemeye dava açma hakkı bulunuyor.

İngiltere Vizesi İtiraz Süresi ve Yeniden Başvuru Hakkı

Yapılan İngiltere vizesi başvurularının reddi için itiraz süresi 5 gün ile 27 gün arasında değişiyor. Bu süreçte başvurucunun İngiltere de mi yoksa kendi ülkesinde mi olduğu, tutuklu olup olmadığı gibi etkenler çok önemlidir. Vize başvurusuna red cevabı alanların yeniden başvuru hakları tamamen bitmiş değil. Başvurunun reddinde hangi nedenler bulunuyorsa, başvurucu tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden başvuru yapılabiliyor. Bunun için öncelikle vize başvurusunun konsolosluk tarafından neden reddedildiğini gerekçeleri ile bilmek gerekiyor. Başvuru tarihleri arasında istenen belgeler ya da eksikliği belirtilen bilgiler tamamlandıktan sonra başvuru yapılabiliyor.

dataglobal_vize_basvuru_hizmetleri

Add comment


The maximum upload file size: 90 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.