Avusturya Vizesi

Vize Başvuru İşlemleri

DataGlobal Avusturya Vize Servisine Hoşgeldiniz.

Avusturya konsolosluk veya büyükelçilik birimlerine yapılacak olan vize başvurularında yetkili olan DataGlobal vize servisinin deneyimli müşteri temsilcileri seyahat türüne ve başvuru sahibinin mesleki durumuna göre başvuru evraklarını belirler. Ardından vize randevusu istenilen tarihte adınıza alınır, vize başvuru süreci başlatılır ve süreç başından sonuna kadar takip edilir. Böylelikle vize başvuru sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar en sağlıklı şekilde çözümlenir. En doğru biçimde vize başvurunuzu yapmak için Dataglobal çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Avusturya Vizesi

Avusturya Cumhuriyeti olarak da bilinen Avusturya, Orta Avrupa’da bulunmaktadır. Denize kıyısı bulunmamakta ve dokuz eyaletten oluşmaktadır. Kişiler buraya çoğunlukla kültürel seyahatlerde bulunmak amacıyla gitseler de, Avusturya’ya çalışma, öğrenim, aile ziyareti, staj, dil okulu ve benzer amaçlı seyahatlerde de bulunabilmektedirler. Tüm bu seyahatler için Avusturya Cumhuriyeti, ülkeye girişlerde vize istemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yalnızca diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahipleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vizeden muafken, bunun dışında AB ülkelerinde ya da İsviçre’de oturumu olan vatandaşlar da vizeden muaf tutulmuştur. Fakat umumi pasaport sahiplerinin Avusturya ziyaretleri için Avusturya vizesi almaları zorunludur. Aksi takdirde ülkeye giriş yapılamayacaktır.

Avusturya Turistik Vize

Avusturya’ya yapılan turistik amaçlı seyahatlerde Avusturya Turistik Vize de umumi pasaport sahipleri için gerekmektedir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaportlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli Avusturya Turistik Vize den da muaf tutulmaktadır. Bu kısa süreli seyahatler 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri ifade etmektedir. Avusturya turistik seyahatleriniz için Avusturya Konsolosluğu’nun Avusturya Turistik Vize başvuruları için gerekli kıldığı evrakların hazırlanması başvuruda sunulması gerekmektedir. Avusturya vizesi için gerekli temel evrakları yazının devamında bulabileceğiniz gibi durumunuza uygun ek evraklara da yazının devamında yer verilmiştir. Durumunuza uygun evrak listesinin çıkarılması, bunların takibi, başvuru formu dolumu, randevu alımı gibi her türlü vize hizmetleriniz DataGlobal Vize Hizmetleri ofisimizde sizin adınıza yapılmaktadır.

Avusturya Ticari Vize

Avusturya’ya yapılan iş görüşmeleri, konferans, fuar katımları ve yatırım gibi ticari amaçlarla yapılan tüm seyahatler Avusturya Ticari Vize statüsüne girmektedir. Avusturya Ticari Vize gereklilikleri Avusturya Konsolosluğu tarafından belirlenmektedir. Avrupa Ticari Vize ek olarak sunulması gereken evrakların, ticari amacı kanıtlar nitelikte olması gerekmektedir. Planlanan seyahat konferans ya da fuar ise, bir davetiye, katılım ya da giriş belgesi olabilmektedir. Ya da Avusturya’da bir şirketten davet edildiyseniz, davet mektubu muhakkak Avusturya Konsolosluğu’na sunulmalıdır. Bu davet mektubunda, davet eden kişinin kişisel bilgileri, çalışma bilgileri, iletişim bilgileri; başvuran kişinin de iletişim bilgileri, kişisel bilgileri, Türkiye’de çalıştığı şirket ve pozisyonu, seyahat amacı, masrafların kim tarafından karşılanacağı, konaklama sağlanıp sağlanmadığı vb. tüm detaylar eklenmesi gerekmektedir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport sahipleri kısa süreli ticari seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Kısa süreli seyahatlerden bahsedilmek istenen 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapılacak olan seyahatlerdir.

Avusturya Aile Ziyareti Vizesi

Avusturya’da ikamet eden aile bireyleri, akraba, arkadaş vb. bulunuyorsa ve bu kişileri ziyaret etmek için Avusturya’ya gidilecekse Avusturya Aile Ziyareti Vizesi bulunması gerekmektedir. Avusturya Aile Ziyareti Vizesi gereklilikleri de diğer vize türlerine göre farklılık göstermektedir. Ziyaret edilecek kişi tarafından davet gönderilmesi gerekmektedir. Bu davet mektubunda ziyaret edenin, kişisel bilgileri, iletişim, oturum bilgileri ile ziyaret edecek kişinin, kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, seyahat süresi, konaklama imkânları, masraflarının kim tarafından karşılanacağına dair bilgilerin yer alması gerekmektedir. Bu davetiye, davet gönderen kişinin bulunduğu bölge belediyelerinden alınması gerekmektedir. Bu davetiyede elektronik davetiye ID numarası bulunması gerekmektedir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaport sahipleri, Avusturya aile ziyaretlerinde de kısa süreli vizeden muaftırlar.

Avusturya Öğrenci Vizesi

Avusturya öğrenci vizesi eğitim amaçlı seyahatler için alınması gerekn vize türüdür. Avusturya Konsolosluğu tarafından Avusturya Öğrenci Vizesi gereklilikleri belirtilmiştir. Bu doğrultuda, eğitim görülecek dil okulu ya da başka herhangi bir eğitim kurumundan, orada eğitim görüleceğine dair bir yazı, vize başvurusunda sunulması gerekmektedir. Bu yazıda, kurs ücretlerinin ödendiğine dair dekontlar, ders saatleri, başvuruda bulunan kişinin kişisel bilgileri vb. durumların eklenmesi gerekmektedir. Bunun dışında eğitim görülecek kurumun adres bilgileri, imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir. Kişinin 180 gün içerisinde 90 günden daha uzun konaklaması gerekiyorsa D tipi ulusal vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatlerde, öğrenci vizesi almalarına gerek yoktur. Fakat 180 gün içerisinde 90 günden fazla konaklamaları gerektiğinde ulusal vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Avusturya Staj Vize

Avusturya’da staj yapmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türü, Avusturya staj vizesidir. Avusturya’da kısa süreli staj yapmak isteyen vatandaşların geçerli bir Avusturya Staj Vizesi bulunması gerekiyorken, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapılacak staj uygulamalarında vizeden muaf tutulmaktadır. Ancak 180 gün içerisinde 90 günden uzun konaklamayı gerektiren staj uygulamalarında Avusturya Ulusal Vize alınması gerekmektedir. Aşağıdaki listede Avusturya staj Vizesi için gerekli evraklar bulunmaktadır. Bunlar temel evraklara ek olarak istenmekte olan bilgilerdir.

 • AB programlarıyla yapılacak olan stajlar için: Türkiye’de öğrenim görülen üniversiteden staj göreceklerine dair belge istenmektedir.
 • Uluslararası değişim programlarıyla yapılacak olan stajlar için: aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı.

Avusturya Erasmus Vizesi

Erasmus AB Kapsamında uygulanmaya başlanmış bir öğrenim hareketliliği programıdır. Bu programdan öğrencilerin yararlanabileceği gibi, akademik üyelerin yararlanması da söz konusudur. Avusturya Erasmus programıyle kişiler, hem yabancı dillerini geliştirmekte, hem kültürel anlamda hem de özgeçmişlerine katkı sağlamaktadırlar. Avusturya Erasmus Vizesi senesinde gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Erasmus kabul belgesi
 • Varsa; Erasmus hibe belgesi
 • Pasaport (Dönüşten itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır. Bu sebeple 2 dönemlik bir öğrenim hareketliliği için gidilecekse, en az 2 yıllık pasaport çıkarmanız tavsiye edilmektedir.)
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Avusturya Ulusal Vize Başvuru Formu (2 Adet ve Islak İmzalı)
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript
 • Aile bilgilerinizi gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • AT 11 belgesi sunamayan kişiler için sağlık sigortası poliçesi
 • Sponsor taahhütnamesi