İsviçre Aile Birleşimi Gerekli Evraklar

İsviçre aile birleşimi gerekli evraklar ile ilgili detaylı bilgiler.

İsviçre Aile Birleşimi Gerekli Evraklar

İsviçre Aile Birleşimi Gerekli Evraklar

İsviçre aile birleşimi gerekli güncel evraklar nelerdir, başvuru sırasında hazırlamanız gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

Gerekli Evraklar ve Genel Şartlar

 1. Üç (3) adet eksiksiz olarak (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca veya İngilizce) daktilo ile,
  internetten veya elden büyük harflerle (mavi veya siyah tükenmez kalemle) doldurulmuş, başvuru sahibi
  tarafından imzalanmış vize formu
 2. Hamili tarafından imzalı, ilk alınmış tarihi 10 seneyi geçmemiş olan, en az iki (2) boş sayfası bulunan
  pasaport
 3. Üç (3) nüsha pasaport fotokopisi (sayfa 1-4 arası, tüm uzatmalar, en son sayfa ve mevcutsa daha önceki
  tüm vizelerin fotokopisi)
 4. Dört (4) adet güncel, biometrik, vesikalık fotoğraf
 5. Vize gideri her başvuru için 60.- Euro (karşılığı TL.)
 6. Bütün evraklar, Isviçre’nin resmi lisanlarından biri veya İngilizce’ye çevrilmiş ve üçer nüsha olarak
  verilmelidir
 7. Başvurular şahsen yapılmalıdır
 8. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B); (1) orijinal ve iki (2) fotokopi
 9. Çocuklar için “tanıma belgesi” ve/veya kanuni vasisinden noter tasdikli muvvafakatname; orijinal ve iki (2)
  fotokopi
 10. İsviçre’de bulunan eşe ait, oturum izni belgesi veya İsviçre pasaportu ya da kimlik kartının üç (3) adet
  fotokopisi
 11. İsviçre’nin resmi lisanlarından birine çevrilmiş “vukuatlı nüfus kayıt örneği”; bir (1) orijinal ve iki (2) fotokopi
 12. İsviçre’nin resmi lisanlarından birine çevrilmiş “sabıka kaydı”; bir (1) orijinal ve iki (2) fotokopi
 13. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A); (1) orijinal ve iki (2) fotokopi
 14. Yerleşim yeri belgesi; (1) orijinal ve iki (2) fotokopi
 15. Boşanma var ise: Kesinleşme tarihli boşanma kararı (orijinal + 2 fotokopisi)
 16. Eş vefat etti ise: Uluslararası ölüm kayıt örneği Formül C (orijinal + 1 fotokopisi)

Önemli Not: Başvuru dosyası karar alınmak üzere, yetkili kantonun göçmenlik bürosuna gönderilecektir. İsviçre
Başkonsolosluğu, sadece yetkili kantonun göçmenlik bürosu tarafından onaylanmış bir müsaadenin
gelmesinden sonra aile birleşmesi vizesini verebilir. Lütfen başvuruyla ilgili kararın gelmesinin
yaklaşık 8-10 hafta süreceğini gözönünde bulundurun. Bu nedenle başvurunun mümkün olduğu
kadar erken yapılması tavsiye edilir. İsviçre Başkonsolosluğu, ilave evrak isteme hakkını mahfuz tutmaktadır.